Основни умения в Тай Дзи (II част) - Дин Дзин


Класически текст:

即是顶劲虚灵耳
亦即所谓顶头悬之意也

Това означава, че силата на върха на главата е празна (xu) и чувствителна /жива (ling).
Това се нарича още „главата да бъде като окачена отгоре“.

按顶头悬者。
譬如有辫子时。
将其辫子系于樑上。
体亦悬空离地。
此时使之全身旋转则可。
若单使头部俯仰。
及左右摆动。
则不可得也。

„Окачена отгоре“: това е като човек с опашка (плитка), вързан на греда отгоре. Тялото също ще бъде окачено, окачено над земята. В тази ситуация тялото може да се върти, но главата не може да се навежда (накланя надолу или поглежда нагоре) и не може да се накланя настрани (наляво или надясно).

虚灵顶劲。
及顶头悬之意。
亦若此而已。

„xu ling ding jin” (сю лин дин дзин) означава същото като „главата да бъде като окачена отгоре“.

须于练功架时。
将玉枕骨竖起。
而神与气。
不期然而相遇于顶焉。

Когато практикувате формата, не забравяйте да държите вратът изправен (вертикален). Тогава шън (神/ shén) и ци (气/qì) ще се обединят на върха на гравата.


Бележки:

Тази поговорка е не само трудно да се преведе смислено, но тя също има и множество версии, заради използването на различни яроглифи в различните текстове. Обикновено просто се оставя без превод и след това се разглеждат значенията на йероглифите, тъй като твърдението на нещо като „Празна и жива енергия на върха главата” не внася по-голяма яснота в сравнение със „Xu ling ding jin”.

„Xu” е същата дума като в „да разделиш пълно и празно“, което означава празно, илюзорно, възприемчиво, незаето.

„Ling” се появява в множество текстове за Тай-Чи. Това означава жив, чувствителен, умен, пъргав, буден и гъвкав. Старият йероглиф за „ling” означавал магьосник, молещ се за дъжд; модерният йероглиф означава ръка, която се загрява над огън. „Ling” се появява в 5-те тайни думи на Ли Йию (shen ling или пъргаво тяло).

Съчетанието на двата йероглифа „xu ling” се появява в някои нео-конфуциански текстове (по Луис Суим), като част от xu ling bu mei, което означава „непомрачен ум“, и в „xu ling ming jue”, където „ming” е яркост, а „jue” е съзнание. Суим цитира Мецгер, определящ „Xu ling ming jue” като „интелигентно осъзнаване в чистата му, естествено дадена, космически неделима форма, празна от всякакви съзнателно специфични понятия или усещания“.

„Ding” означава само върха, темето (на главата). А „jin” се отнася до вътрешната сила на Тай-Чи.

По този начин можем да преведем „xu ling ding jin” като „лека и чувствителна енергия на върха на главата, възприемчива и пъргава сила на върха на главата и т.н.

Фразата „xu ling ding jin” е цитат от класиката на Тай-Чи от Wang Zongyue. В някои версии на класиката йероглифът „ling” се заменя с подобен символ 领, също така произнасян „ling”, което означава врат, яка, ръководство. Това подсказва смисъл като празнота, която отвежда силата към върха на главата и празнотата врата.


Източник: https://www.rockymountaintaichi.com/

  Свързани статии


• Основни умения в Тай Дзи - Пън Дзин (I част) ТУК
• Какви са ползите на Тай Дзи за здравето научете ТУК
• Историята на Тай Дзи прочети ТУК