Тай Чи Алебарда

актуализация 31 Дек 2023 Едмонт Будакян

История:

"春秋大刀" или на български Алебарда, е мощно и тежко оръжие. Също така е едно от известните дълги оръжия в древността. Тежи около 8 кг, но има оръжия, които надвишават 200 кг. Те са предназначени за трениране на силата на гърба и кръста. През края на Мин династията и началото на Цин династията, основателят на Тай Дзи Цюан, Чън Уан Тин, често използвал това оръжие.

Видео

Майстор Чън Бин - линк

Първа част

1. 关公提刀上大坝桥 (Guāngōng tí dāo shàng dà bà qiáo) - Гуан Ю повдига Алебардата на големия мост

2. 白云盖顶称英豪 (Báiyún gài dǐng chēng yīngháo) - Бели облаци покриват главата, да стоиш като герой

3. 举刀磨旗怀抱月 (Jǔ dāo mó qí huáibào yuè) - Да повдигнеш Алебардата сякаш развяваш знаме и да прегърнеш луната

4. 上三刀吓杀许褚 (Shàng sān dāo xià shā xǔchǔ) - Три стъпки напред, за да изплашиш Сю Чу

5. 下三刀惊退曹操 (Xià sān dāo jīng tuì cáocāo) - Три стъпки назад, за да избуташ Цао Цао

6. 白猿托刀往上砍 (Bái yuán tuō dāo wǎng shàng kǎn) - Бялата маймуна хвърля алебардата напред

7. 下全舞花 (quán wǔ huā) - Танцът на цветята

Втора част

8. 一掤虎就地飞来 (Yī bīng hǔ jiù dì fēi lái) - Тигъра полита (скача) към мястото

9. 分鬃刀难遮难挡 (Fēn zōng dāo nán zhē nán dǎng) - Да разделиш гривата, защита напред и назад

10. 十字刀劈砍胸怀 (Shízì dāo pī kǎn xiōnghuái) - Да блокираш с Алебардата и удариш сърцето

11. 抹腰刀回头盘根 (Mǒ yāodāo huítóu pán gēn) - Да замахнеш с Алебардата, да се завъртиш и да усучеш краката

12. 舞花撒手往上砍 (Wǔhuā sāshǒu wǎng shàng kǎn) - Завъртане на тялото и удар нагоре

13. 举刀磨旗怀抱月 (Jǔ dāo mó qí huáibào yuè) - Да повдигнеш Алебардата сякаш развяваш знаме и да прегърнеш луната

14. 舞花撒手往下砍 (Wǔhuā sāshǒu wǎng xià kǎn) - Завъртане на тялото и удар надолу

15. 落花怀中又抱月 (Luòhuā huái zhōng yòu bào yuè)

Трета част

16. 全舞花压刀翻身砍

17. 刺回一举吓人魂

18. 舞花向左定下势

19. 白云盖顶又转回

20. 白猿托刀翻身砍

21. 再举青龙看死人

22. 舞花向右定下势

23. 白云盖顶再转回

Четвърта част

24. 舞花接酒挑袍

25. 花刀转下铜畔竿

26. 舞花双插谁敢阻

27. 花刀转下铁门栓

28. 卷帘倒退难遮避

29. 十字刀猛举起

30. 翻身再举龙戏水