Тай Дзи Цюан


Значение: 太 – t'ai / tai – велик, върховен; 極 – chi / ji – пределен, краен, изключителен; 拳 – ch'uan / quan – юмрук, бокс;

Най-известни стилове са Чън, Ян, У, Уу (Хао), Сун, които носят имената на фамилиите, в които те първоначално започват да се практикуват. От тези стилове най-популярен е стилът Ян, който се практикува от милиони хора, и се отличава с плавни движения. Използва се повече за медитация, но не бива да се пренебрегват бойните му аспекти. Чън стил се отличава с използването на по-експлозивна сила фа дзин и е изграден изцяло върху принципите на Чан съ дзин ("Енергия на копринената нишка”). Движенията са спираловидни. Въпреки различията си, всички стилове са подчинени на едни и същи принципи на формата.

Ян стил Тайдзицюан е един от скъпоценните камъни в света на китайските бойни изкуства. Основателт на Ян стил Ян Лу Чан, както и неговите наследниците са разработвали, променяли, развивали и разпространявали Тайдзицюан. Ян стил Тайдзицюан е станал изящен, внимателно структуриран и спокоен, като същевременно е запазил и бойните си аспекти. Възможно е също да се използва, като метод за подобряване на здравето и лечение на определени заболявания. Тайдзицюан е обичан от десетки милиони практикуващи, които го разпространяват по целият свят. Той се превърна в най-популярният от всички китайски бойни изкуства, като осигурява забележителен принос за здравето на хората.

След изучаване на традиционната форма може да се пристъпи към изучаване на формите с оръжия (меч и сабя). Традиционната форма без оръжия е в основата на всички други форми. Преди изучаване на формите с оръжия се обръща внимание на работа по двойки - бутащи ръце. В работата по двойки се прилагат основните 8 енергии, които се преподават в традиционната форма. Чрез мечът и сабята ученика се учи как се използват оръжията. Във формите с меч и сабя също се използват 10-те основни принципа на Тай Дзи Цюан като се запазва изяществото, лекотата и темпото на игра. Техниките на меча са леки, гъвкави, продължителни а техниките на сабята са тежки, мощни и енергични, като показват силен дух.

  Свързани статии