Традиционна форма, Ян Стил 103 позиции


1. 预备, ю бей, Подготовка

ПЪРВА ЧАСТ
2. 起式, ци шъ, Начална форма
3. 拦雀尾, лан цюе уей, Хващане на птицата за опашката
4. 单鞭, дан биен, Единичен камшик
5. 提手上势, ти шоу шан шъ, Високо вдигане на ръцете
6. 白鹤凉翅, бай хъ лиан чъ, Бял жерав разперва крила
7. 左搂膝拗步, дзуо лоу си ао бу, Ляво почистване на коляно и усукване стъпката [на противника]
8. 手挥琵琶, шоу хуей пи па, Ръцете свирят на Пипа
9. 左搂膝拗步, дзуо лоу си ао бу, Ляво почистване на коляно и усукване стъпката [на противника]
10. 右搂膝拗步, йоу лоу си ао бу, Дясно почистване на коляно и усукване стъпката [на противника]
11. 左搂膝拗步, дзуо лоу си ао бу, Ляво почистване на коляно и усукване стъпката [на противника]
12. 手挥琵琶, шоу хуей пи па, Ръцете свирят на Пипа
13. 左搂膝拗步, дзуо лоу си ао бу, Ляво почистване на коляно и усукване стъпката [на противника]
14. 进步搬拦捶, дзин бу бан лан чуей, Стъпка напред, поемане, преграждане и удар с юмрук
15. 如封似闭, жу фън цъ би, Явно затваряне
16. 十字手, шъ дзъ шоу, Кръстосване на ръцете

ВТОРА ЧАСТ
17. 抱虎归山, бао ху гуей шан, Да прегърнеш тигъра и да го върнеш в планината
18. 肘底(看)捶, джоу ди (кан) чуей, Юмрук под лакът
19. 左倒撵猴, дзуо дао ниен хоу, Лява стъпка назад и отблъскване на маймуната
20. 右倒撵猴, йоу дао ниен хоу, Дясна стъпка назад и отблъскване на маймуната
21. 左倒撵猴, дзуо дао ниен хоу, Лява стъпка назад и отблъскване на маймуната
22. 斜飞式, сие фей шъ, Диагонално летене
23. 提手上势, ти шоу шан шъ, Високо вдигане на ръцете
24. 白鹤凉翅, бай хъ лиан чъ, Бял жерав разперва крила
25. 左搂膝拗步, дзуо лоу си ао бу, Ляво почистване на коляно и усукване стъпката [на противника]
26. 海底针, хай ди джън, Игла на дъното на морето
27. 扇通背, шан тун бей, Ветрило през гърба
28. 转身撇身捶, джуан шън пие шън чуей, Завъртане и отбиване с юмрук
29. 进步搬拦捶, дзин бу бан лан чуей, Стъпка напред, поемане, преграждане и удар с юмрук
30. 上步拦雀尾, шан бу лан цюе уей, Стъпка напред и хващане на птицата за опашката
31. 单鞭, дан биен, Единичен камшик
32. 左右云手, дзуо йоу юн шоу (1), Ръце-облаци (1)
33. 左右云手, дзуо йоу юн шоу (2), Ръце-облаци (2)
34. 左右云手, дзуо йоу юн шоу (3), Ръце-облаци (3)
35. 单鞭, дан биен, Единичен камшик
36. 高探马, гао тан ма, Да определиш височината на коня
37. 右分脚, йоу фън дзяо, Десен удар с върха на ходилото
38. 左分脚, дзу фън дзяо, Ляв удар с върха на ходилото
39. 转身左蹬脚, джуан шън дзуо дън дзяо, Завъртане и удар с лява пета
40. 左搂膝拗步, дзуо лоу си ао бу, Ляво почистване на коляно и блъскане
41. 右搂膝拗步, йоу лоу си ао бу, Дясно почистване на коляно и блъскане
42. 进步栽锤, дзин бу дзай чуей, Стъпка напред и нисък удар [в коляното]
43. 转身撇身锤, джуан шън пие шън чуей, Завъртане и отбиване с юмрук
44. 进步搬拦捶, дзин бу бан лан чуей, Стъпка напред, поемане, преграждане и удар с юмрук
45. 右蹬脚, йоу дън дзяо, Десен удар с пета
46. 左打虎式, дзуо да ху шъ, Ляво удряне на тигъра
47. 右打虎式, йоу да ху шъ, Дясно удряне на тигъра
48. 回身右蹬脚, хуей шън йоу дън дзяо, Завъртане с десен удар с пета
49. 双峰灌耳, шуан фън гуан ър, Удряне на ушите с двата юмрука
50. 左蹬脚, дзуо дън дзяо, Ляв удар с пета
51. 转身右蹬脚, джуан шън йоу дън дзяо, Завъртане с десен удар с пета
52. 进步搬拦捶, дзин бу бан лан чуей, Стъпка напред, поемане, преграждане и удар с юмрук
53. 如封似闭, жу фън цъ би, Явно затваряне
54. 十字手, шъ дзъ шоу, Кръстосване на ръцете

ТРЕТА ЧАСТ
55. 抱虎归山, бао ху гуей шан, Да прегърнеш тигъра и да го върнеш в планината
56. 斜单鞭, сие дан биен, Диагонален камшик
57. 右野马分鬃, йоу йе ма фън дзун, Дясно разделяне на гривата на коня
58. 左野马分鬃, дзуо йе ма фън дзун, Ляво разделяне на гривата на коня
59. 右野马分鬃, йоу йе ма фън дзун, Дясно разделяне на гривата на коня
60. 拦雀尾, лан цюе уей, Хващане на птицата за опашката
61. 单鞭, дан биен, Единичен камшик
62. 玉女穿梭, ю ню чуан суо, Нефритената фея се движи като совалка
63. 拦雀尾, лан цюе уей, Хващане на птицата за опашката
64. 单鞭, дан биен, Единичен камшик
65. 左右云手, дзуо йоу юн шоу (1), Ръце-облаци (1)
66. 左右云手, дзуо йоу юн шоу (2), Ръце-облаци (2)
67. 左右云手, дзуо йоу юн шоу (3), Ръце-облаци (3)
68. 单鞭, дан биен, Единичен камшик
69. 下势, ся шъ, Ниска позиция
70. 左金鸡独立, дзуо дзин дзи ду ли, Златен петел стои на един крак, лява форма
71. 右金鸡独立, йоу дзин дзи ду ли, Златен петел стои на един крак, дясна форма
72. 左倒撵猴, дзуо дао ниен хоу, Лява стъпка назад и отблъскване на маймуната
73. 右倒撵猴, йоу дао ниен хоу, Дясна стъпка назад и отблъскване на маймуната
74. 左倒撵猴, дзуо дао ниен хоу, Лява стъпка назад и отблъскване на маймуната
75. 斜飞式, сие фей шъ, Диагонално летене
76. 提手上势, ти шоу шан шъ, Високо вдигане на ръцете
77. 白鹤凉翅, бай хъ лиан чъ, Бял жерав разперва крила
78. 左搂膝拗步, дзуо лоу си ао бу, Ляво почистване на коляно и усукване стъпката [на противника]
79. 海底针, хай ди джън, Игла на дъното на морето
80. 扇通背, шан тун бей, Ветрило през гърба
81. 转身白蛇吐信, джуан шън бай шъ ту син, Завъртане с “Бялата змия изстрелва отровата си”
82. 进步搬拦捶, дзин бу бан лан чуей, Стъпка напред, поемане, преграждане и удар с юмрук
83. 上步拦雀尾, шан бу лан цюе уей, Стъпка напред и хващане на птицата за опашката
84. 单鞭, дан биен, Единичен камшик
85. 左右云手, дзуо йоу юн шоу (1), Ръце-облаци (1)
86. 左右云手, дзуо йоу юн шоу (2), Ръце-облаци (2)
87. 左右云手, дзуо йоу юн шоу (3), Ръце-облаци (3)
88. 单鞭, дан биен, Единичен камшик
89. 高探马穿掌, гао тан ма чуан джан, Определяне височината на коня и пронизване с длан
90. 十字腿, шъ дзъ туей, Кръстосване на краката
91. 进步指裆锤, дзин бу джъ дан чуей, Настъпление и атакуване на слабините
92. 上步拦雀尾, шан бу лан цюе уей, Стъпка напред и хващане на птицата за опашката
93 单鞭, дан биен, Единичен камшик
94 下势, ся шъ, Ниска позиция
95. 上步七星, шан бу ци син, Стъпка напред и удар със Седемте звезди
96. 退步跨虎, туей бу куа ху, Отстъпване и яхване на тигъра
97. 转身摆莲, джуан шън бай лиен, Помитане на Лотос със завъртане на тялото
98. 弯弓射虎, уан гун шъ ху, Опъване на лъка и застрелване на тигъра
99. 进步搬拦捶, дзин бу бан лан чуей, Стъпка напред, поемане, преграждане и удар с юмрук
100. 如封似闭, жу фън цъ би, Явно затваряне
101. 十字手, шъ дзъ шоу, Кръстосване на ръцете
102. 收式, шоу шъ, Завършваща форма
103. 还原, хуан юен, Завръщане към Изначалното

  Свързани статии