Меч, Ян Стил 67 позиции


1. 预备势, Ю бей шъ, Подготовка
2. 起势, Ци шъ, Начална форма
3. 三环套月, Сан хуан тао юе, Три пръстена обгръщат Луната
4. 魁星势, Куи син шъ, Форма „Куисин”
Куей Син е първата звезда от съзвездието Голяма мечка, почитана като божество, гений на литературата. Може да означава и “Мечка” (като съзвездие).
5. 燕子抄水, Йен дзъ чао шуей, Лястовицата се стрелка [косо] над водата
6. 右边拦扫, Йоу биен лан сао, Блокиране и хоризонтално разсичане, Дясно
7. 左边拦扫, Дзуо биен лан сао, Блокиране и хоризонтално разсичане, Ляво
8. 小魁星, Сяо Куи син, Малка „Куисин”
9. 燕子入巢, Йен дзъ жу цао, Лястовицата влиза в гнездото
10. 灵猫捕鼠, Лин мао бу шу, Пъргавата котка хваща Мишка
11. 凤凰抬头, Фън хуан тай тоу, Фениксът повдига глава
12. 黄蜂入洞, Хуан фън жу дун, Осата влиза в пещерата (дупката)
13. 凤凰右展翅, Фън хуан йоу джан чъ, Фениксът разтваря дясно крило
14. 小魁星, Сяо Куи син, Малка „Куисин”
15. 凤凰左展翅, Фън хуан дзуо джан чъ, Фениксът разтваря ляво крило
16. 等鱼势, Дън ю шъ, Форма „Залагам въдица за риба”
17. 右龙行势, Йоу лун син шъ, Драконът се движи напред (дясна форма)
18. 左龙行势, Дзуо лун син шъ, Драконът се движи напред (лява форма)
19. 右龙行势, Йоу лун син шъ, Драконът се движи напред (дясна форма)
20. 怀中抱月, Хуай джун бао юе, Да скриеш Луната в пазвата
21. 宿鸟投林, Су няо тоу лин, Спящата птица се стрелка в гората
22. 乌龙摆尾, У лун бай уей, Черният Дракон удря с опашка
23. 青龙出水, Цин лун чу шуи, Зеленият Дракон излиза от водата
24. 风卷荷叶, Фън дзюен хъ йе, Вятърът брули листата на Лотоса
25. 左狮子摇头, Дзуо шъ дзъ яо тоу, Лъвът клати глава (лява форма)
26. 右狮子摇头, Йоу шъ дзъ яо тоу, Лъвът клати глава (дясна форма)
27. 虎抱头, Ху бао тоу, Тигърът покрива главата си
28. 野马跳涧, Йе ма тяо дзиен, Дивият Кон прескача клисурата
29. 勒马势, Лъ ма шъ, Форма “Спиране на Коня” (“Опъване на поводите”)
30. 指南针, Джъ нан джън, Стреклата показва Юг (Форма “Компас”)
31. 左迎风掸尘, Дзуо ин фън фан чън, Изтръскване на прахта срещу Вятъра (лява форма)
32. 右迎风掸尘, Дзуо ин фън фан чън, Изтръскване на прахта срещу Вятъра (дясна форма)
33. 左迎风掸尘, Дзуо ин фън фан чън, Изтръскване на прахта срещу Вятъра (лява форма)
34. 顺水推舟, Шун шуи туи джоу, Бутане на лодката срещу течението
35. 流星赶月, Лиу син ган юе, Метеорът догонва Луната
36. 天马飞瀑, Тиен ма фей пу, Конят [на Господаря] на Небето прелита над водопада
37. 挑帘势, Тиао лиен шъ, Форма “Повдигане на завеса”
38. 左车轮, Дзуо чъ лун, Ляво колело на колесница
39. 右车轮, Йоу чъ лун, Дясно колело на колесница
40. 燕子衔泥, Йен дзъ сиен ни, Лястовицата носи кал в човката
41. 大鹏展翅, Да пън джан чъ, Великата [птица] Пън разперва криле
42. 海底捞月, Хай ди лао юе, Да извадиш Луната от дъното на морето
Тази форма е още от дин. Тан (618 – 907). Свързана е със смъртта на единият от Осемте безсмъртни, прочутия поет Ли Бай (Ли Бо). Веднъж след пиянска вечер, в лодка в езерото Сиху, видял отражението на луната във водите на езерото. Навел се да я извади, паднал във водите на езерото и се удавил.
43. 哪吒探海, На Джа тан хай, [Демонът] На Джа премерва [дълбочината на] морето
44. 犀牛望月, Си ню уан юе, Носорогът гледа Луната
45. 射雁势, Шъ йен шъ, Форма “Застрелване на Жерава”
46. 青龙现爪, Цин лун сиен джао, Зеленият Дракон показва нокти
47. 凤凰双展翅, Фън хуан шуан джан чъ, Фениксът разперва и двете си крила
48. 左跨拦, Дзуо куа лан, Широка стъпка и блокиране нагоре, ляво
49. 右跨拦, Йоу куа лан, Широка стъпка и блокиране нагоре, дясно
50. 射雁势, Шъ йен шъ, Форма “Застрелване на Жерава”
51. 白猿献果, Бай юен сиен гуо, Бялата Маймуна поднася плод
52. 右落花势, Йоу луо хуа шъ, “Паднали цветове” (дясна форма)
Формата носи името си от стихотворението на танския поет Мън Хаожан “Пролетно утро”. Една пролетна нощ имало буря и на сутринта, когато погледнал през прозореца на къщата си, видял по земята обрулените цветове на дърветата. Гледката го впечатлила и написал стихотворение.
53. 左落花势, Дзу луо хуа шъ, “Паднали цветове” (лява форма)
54. 右落花势, Йоу луо хуа шъ, “Паднали цветове” (дясна форма)
55. 左落花势, Дзу луо хуа шъ, “Паднали цветове” (лява форма)
56. 右落花势, Йоу луо хуа шъ, “Паднали цветове” (дясна форма)
57. 玉女穿梭, Ю ню чуан суо, Нефритената фея се движи като совалка
58. 白虎搅尾, Бай ху дзяо уей, Белият Тигър събаря с опашка
59. 虎抱头, Ху бао тоу, Тигърът обхваща главата
60. 鱼跳龙门, Ю тяо лун мън, Рибата скача през “Вратата на Дракона”
61. 左乌龙搅柱, Дзуо у лун дзяо джу, Черният Дракон събаря колоната, ляво
62. 右乌龙搅柱, Йоу у лун дзяо джу, Черният Дракон събаря колоната, дясно
63. 仙人指路, Сиен жън джъ лу, Безсмъртният показва пътя
64. 朝天一柱香, Чао тиен и джу сиан, Да застанеш с лице към Небето с пръчица благовоние
65. 凤扫梅花, Фън сао мей хуа, Вятърът брули цветовете на Прасковата
66. 牙笏势, Я ху шъ, Форма “Дъсчица [за записки] от слонова кост”
67. 抱剑归原, Бао дзиен гуи юен, Прибиране на Меча и връщане към Изначалното

  Свързани статии