Едмонт Будакян

Изучава Тай Дзи Цюан от 1998 година, преминавайки през 2 от основните стилове - Чън Стил и Ян Стил, работа с голи ръце и с оръжия - традиционна форма, меч, сабя. Регулярно посещава семинари с водещите инструктури в света. Медалист от републикански и европейски първенства.